Revízia normy ISO 14001 v roku 2024 pridáva opatrenia v oblasti zmeny klímy

Vo februári 2024 oznámili organizácie ISO (Medzinárodná organizácia pre normalizáciu) a IAF (Medzinárodné akreditačné fórum) pridanie zmien a doplnení opatrení v oblasti klimatických zmien k viacerým existujúcim ISO normám, ako aj ku všetkým novovznikajúcim.
Image

Doplnok sa zaoberá otázkami, či je klimatická zmena pre organizáciu relevantným problémom. “ Zámerom je zabezpečiť, aby organizácia, okrem všetkých ostatných problémov, posudzovala otázky zmeny klímy v kontexte účinnosti systému riadenia,” hovoria zástupcovia organizácií ISO a IAF.

Zmenená a doplnená bola norma ISO 14001: 2015 (systém environmentálneho manažérstva), ale aj normy ISO 9001: 2015 (kvalita) či ISO 45001: 2018 (zdravie a bezpečnosť). K bodu 4.1 bolo tak pridané, že organizácia určí, či je zmena klímy relevantnou otázkou a k bodu 4.2 zase, že príslušné zainteresované strany môžu mať požiadavky týkajúce sa zmeny klímy.

Čo to znamená pre podniky?

V súčasnosti sa teda spoločnosti môžu rozhodnúť požadovať, alebo to môžu požadovať aj iné zainteresované strany – prijať opatrenia na zmiernenie klímy v rámci svojich aktivít a operácií. „Cieľom ISO je splnomocniť organizácie aktívne riešiť riziká a príležitosti, ktoré so zmenou klímy prichádzajú,“ hovoria odborníci.

Zmena klímy by tak v praxi mohla mať vplyv napríklad na dodávateľské reťazce, bezpečnosť pri práci, dostupnosť energií a zdrojov, či splnenie očakávaní zákazníkov. Podobné environmentálne faktory už vplývajú na mnohé odvetvia. Relevantné je aj posúdiť, ako sa na danú otázku pozerajú zákazníci či iné zainteresované subjekty. Spoľahlivý systém riadenia a manažérstva tak po novom bude zohľadňovať aj otázky týkajúce sa zmeny klímy a postupov, ako v tomto smere zmierniť dopady podnikateľských aktivít.

Norma ISO 14001 na Slovensku

Norma ISO 14001 predstavuje štandardy pre systém environmentálneho manažérstva (EMS) zahŕňajúce požiadavky na riešenie dôležitých otázok environmentálnej zodpovednosti firmy, ale aj usmernenia, ako sa zachovať v meniacich sa podmienkach v rámci životného prostredia. Môže ísť napríklad o environmentálne systémy, audítorské mechanizmy, komunikačné kanály, štítky či prevádzkové analýzy, ako aj ďalšie environmentálne otázky týkajúce sa znečistenia, vodných a kanalizačných systémov, odpadového hospodárstva, znečistenia pôdy, alebo využívania zdrojov.

Na Slovensku je v súčasnosti platná norma STN EN ISO 14001:2016 – Systémy manažérstva environmentu, ktorá je verziou medzinárodnej normy ISO 14001:2015, a obsahuje relevantné požiadavky a pokyny na použitie. Systém environmentálneho manažérstva a ISO certifikácia poskytuje podnikom podstatnú konkurenčnú výhodu a vytvára dôveru v značku. Otázka životného prostredia sa dostáva do popredia v rôznych sférach čoraz viacej a je veľkou perspektívou do budúcnosti.

A ktoré sú TOP odvetvia certifikácie ISO 14001?

Prieskum, ktorý mapoval najlepšie priemyselné odvetvia s certifikáciou ISO 14001 na celom svete za rok 2022 ukázal, že lídrom je jednoznačne stavebný priemysel s 67 058 certifikáciami. Hneď za ním sa umiestnil veľkoobchod a maloobchod spolu s opravami motorových vozidiel, ďalej elektrické a optické zariadenia, kovovýroba, no a na konci rebríčka prvej desiatky zostal chemický priemysel.

Certifikácia je teda veľmi dôležitým krokom pre výrobcov, ale aj poskytovateľov služieb a prináša podnikom prestíž, ktorá je v mnohých obchodných spoluprácach priam nevyhnutnou. Oddanosť kvalite a životnému prostrediu je jednoznačne pre každú spoločnosť profesionálnym bonusom.

Zaujala vás téma? Potrebujete poradiť, či priamo zabezpečiť prípravu na certifikáciu ISO 14001? Neváhajte nás kontaktovať.

Potrebujete poradiť s certifikáciou ISO 14001? Neváhajte nás kontaktovať, radi vám pomôžeme.