Služby

ISO 14001: 2015

Environmentálny manažérsky systém a certifikát ISO 14001 predstavuje systém riadenia spoločnosti, ktorý zohľadňuje environmentálny aspekt. Čo všetko prináša?

Čítať ďalej

Certifikácia kozmetických výrobkov

Ponúkame vám poradenské služby a pomoc pri vypracovaní potrebnej dokumentácie pre uvádzanie kozmetických produktov na trh u nás i v EÚ. Čo všetko to obnáša?

Čítať ďalej

Vyhlásenie o zhode CE

Ponúkame vám poradenské služby pri vypracovaní dokumentácie a vyhlásenia o zhode pred uvedením výrobkov na trh. Čo všetko certifikácia výrobkov obnáša?

Čítať ďalej

Registrácia zdravotníckych pomôcok

Ponúkame vám pomoc pri vypracovaní potrebnej dokumentácie pre registráciu výrobcov zdravotníckych pomôcok so sídlom v SR. Čo všetko tento proces obnáša?

Čítať ďalej

Karta bezpečnostných údajov

Profesionálne pripravíme KBÚ – karty bezpečnostných údajov, ktoré potrebujete pre určité výrobky s obsahom chemikálií (zmesi). Kedy je nutné ich mať a čo vám ponúkame?

Čítať ďalej

Certifikácia výrobkov

Certifikácia výrobkov je proces, ktorý zvyšuje prestíž na trhu. Zaručuje totiž, že výrobky spĺňajú kritéria kvality a bezpečnosti. Aké služby vám ponúkame my?

Čítať ďalej

ISO 14001: 2015

Environmentálny manažérsky systém a certifikát ISO 14001 predstavuje systém riadenia spoločnosti, ktorý zohľadňuje environmentálny aspekt. Čo všetko prináša?

Čítať ďalej

Certifikácia kozmetických výrobkov

Ponúkame vám poradenské služby a pomoc pri vypracovaní potrebnej dokumentácie pre uvádzanie kozmetických produktov na trh u nás i v EÚ. Čo všetko to obnáša?

Čítať ďalej

Vyhlásenie o zhode CE

Ponúkame vám poradenské služby pri vypracovaní dokumentácie a vyhlásenia o zhode pred uvedením výrobkov na trh. Čo všetko certifikácia výrobkov obnáša?

Čítať ďalej

Registrácia zdravotníckych pomôcok

Ponúkame vám pomoc pri vypracovaní potrebnej dokumentácie pre registráciu výrobcov zdravotníckych pomôcok so sídlom v SR. Čo všetko tento proces obnáša?

Čítať ďalej

Karta bezpečnostných údajov

Profesionálne pripravíme KBÚ – karty bezpečnostných údajov, ktoré potrebujete pre určité výrobky s obsahom chemikálií (zmesi). Kedy je nutné ich mať a čo vám ponúkame?

Čítať ďalej

Certifikácia výrobkov

Certifikácia výrobkov je proces, ktorý zvyšuje prestíž na trhu. Zaručuje totiž, že výrobky spĺňajú kritéria kvality a bezpečnosti. Aké služby vám ponúkame my?

Čítať ďalej

Ponúkame komplexné riešenie odpadového hospodárstva a vodného hospodárstva