Potrebujete poradiť pri uvádzaní kozmetických výrobkov na trh?

Pokiaľ potrebujete poradiť alebo pomôcť s prípravou dokumentácie potrebnej na uvedenie kozmetických výrobkov na trh, či už u nás, alebo v EÚ, ponúkame vám naše služby.

Image

Čo sa považuje za kozmetický výrobok?


Definícia kozmetického výrobku ho opisuje ako látku alebo zmes určenú na kontakt s rôznymi vonkajšími časťami ľudského tela, so zubami a sliznicou ústnej dutiny. Účel jeho použitia je čistenie, parfumovanie, zmena vzhľadu, ochrana, udržiavanie alebo úprava telesného pachu. Kozmetický výrobok naopak nie je určený na vnútorné požívanie a nemôže deklarovať liečivé alebo preventívne účinky proti chorobám ap. Funkciou kozmetiky dokonca nie je ani úľava od bolesti (napríklad pri bolesti kĺbov, svalov ap.).

Kto je zodpovednou osobou?


Pri uvádzaní kozmetických výrobkov na trh prichádzame do kontaktu s pojmom zodpovedná osoba. Zodpovednou osobou je zväčša výrobca, prípadne dovozca kozmetických výrobkov z krajiny mimo EÚ. Sídlo musí mať zodpovedná osoba v EÚ.


Kedy sa stáva zodpovednou osobou distribútor?


V prípade kozmetiky sa distribútor stáva zodpovednou osobou len ak:

 • uvádza výrobky na trh pod svojím menom alebo ochrannou známkou,

 • na označení produktu by uviedol iné informácie ako výrobca,

 • výrobky by prebaľoval.

Image

Aká dokumentácia je pri kozmetike potrebná?


Pri uvádzaní kozmetických výrobkov na trh musí mať zodpovedná osoba pre každý jeden produkt vypracovanú informačnú zložku, dokumentáciu, ktorá obsahuje:

 • správu o bezpečnosti kozmetického výrobku,

 • popis kozmetického výrobku,

 • popis výrobného postupu,

 • vyhlásenie o dodržaní správnej výrobnej praxe,

 • dôkaz o účinku deklarovanom pre daný kozmetický výrobok,

 • údaje o testoch na zvieratách, resp. prehlásenie o netestovaní na zvieratách.

Okrem toho je potrebné mať aj etiketu produktu, a to vždy v jazyku členského štátu EÚ, kde sa bude kozmetický výrobok uvádzať na trh. Pred uvedením na trh je nakoniec ešte treba výrobky oznámiť v európskom portáli CPNP (Cosmetic Products Notification Portal).

Image

Ponúkame vám

Pokiaľ sa aj vaša firma chystá uvádzať kozmetické výrobky na náš trh alebo na trh v krajinách EÚ, zabezpečíme pre vás tieto služby:

 • vypracovanie správy o bezpečnosti (CPSR),

 • pomoc pri tvorbe informačnej zložky (PIF),

 • vypracovanie textov na etikety výrobkov,

 • oznámenie kozmetických výrobkov v CPNP,

 • kontrolu dokumentácie alebo jej aktualizáciu,

 • poradenstvo.

Potrebujete konzultáciu na túto tému alebo pomôcť s dokumentáciou?