Potrebujete asistenciu s vypracovaním dokumentov, ako sú KBÚ, vyhlásenie zhody CE, ADR, EIA, ISO 14001 či evidenciou odpadov?

Pre vašu firmu alebo podnik vypracujeme presné a kvalitné podklady alebo dokumentáciu v otázkach odpadového hospodárstva, vodného hospodárstva, registrácie či certifikácie výrobkov, ktoré vám zabezpečia dodržanie všetkých predpisov. Sme rýchli, flexibilní a precízni. Ponúkame služby i poradenstvo. Neváhajte nás kontaktovať pre viac informácií alebo objednávku, radi pomôžeme.
Image

Odpadové hospodárstvo

Zabezpečíme vašej firme alebo prevádzke komplexné a efektívne odpadové hospodárstvo podľa platnej legislatívy. Vypracujeme evidenciu, ohlásenia, interné predpisy.

Čítať ďalej

Profesionálne pripravíme KBÚ

– karty bezpečnostných údajov, ktoré potrebujete pre určité výrobky s obsahom chemikálií (zmesi). Kedy je nutné ich mať a čo vám ponúkame?

Čítať ďalej

ISO 14001: 2015

Environmentálny manažérsky systém a certifikát ISO 14001 predstavuje systém riadenia spoločnosti, ktorý zohľadňuje environmentálny aspekt. Čo všetko prináša?

Čítať ďalej

Certifikácia výrobkov

Certifikácia výrobkov je proces, ktorý zvyšuje prestíž na trhu. Zaručuje totiž, že výrobky spĺňajú kritéria kvality a bezpečnosti. Aké služby vám ponúkame my?

Čítať ďalej

EIA

Vypracujeme vám kompletný odborný posudok a projekt EIA. Posudzovanie vplyvu na životné prostredie spracujeme a podáme na príslušnom úrade. Kedy ho potrebujete?

Čítať ďalej

Vyhlásenie o zhode CE

Ponúkame vám poradenské služby pri vypracovaní dokumentácie a vyhlásenia o zhode pred uvedením výrobkov na trh. Čo všetko certifikácia výrobkov obnáša?

Čítať ďalej

Certifikácia kozmetických výrobkov

Ponúkame vám poradenské služby a pomoc pri vypracovaní potrebnej dokumentácie pre uvádzanie kozmetických produktov na trh u nás i v EÚ. Čo všetko to obnáša?

Čítať ďalej

Likvidácia chemikálií a azbestu

Zabezpečíme pre vás komplexné služby likvidácie odpadových chemikálií (vrátane tých laboratórnych) a zneškodnenie nebezpečného odpadu s obsahom azbestu. Kontaktujte nás!

Čítať ďalej

Havarijný plán

Obráťte sa na nás v prípade potreby zostavenia legislatívne správnych smerníc pre havarijný plán. Havarijný plán vo vodnom hospodárstve doplníme o odborný povodňový plán.

Čítať ďalej

ADR

ADR je Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečného tovaru. Dohoda bola uzatvorená 30. septembra 1957...

Čítať ďalej

Registrácia zdravotníckych pomôcok

Ponúkame vám pomoc pri vypracovaní potrebnej dokumentácie pre registráciu výrobcov zdravotníckych pomôcok so sídlom v SR. Čo všetko tento proces obnáša?

Čítať ďalej

Odpadové hospodárstvo

Zabezpečíme vašej firme alebo prevádzke komplexné a efektívne odpadové hospodárstvo podľa platnej legislatívy. Vypracujeme evidenciu, ohlásenia, interné predpisy.

Čítať ďalej

EIA

Vypracujeme vám kompletný odborný posudok a projekt EIA. Posudzovanie vplyvu na životné prostredie spracujeme a podáme na príslušnom úrade. Kedy ho potrebujete?

Čítať ďalej

ISO 14001: 2015

Environmentálny manažérsky systém a certifikát ISO 14001 predstavuje systém riadenia spoločnosti, ktorý zohľadňuje environmentálny aspekt. Čo všetko prináša?

Čítať ďalej

Certifikácia výrobkov

Certifikácia výrobkov je proces, ktorý zvyšuje prestíž na trhu. Zaručuje totiž, že výrobky spĺňajú kritéria kvality a bezpečnosti. Aké služby vám ponúkame my?

Čítať ďalej

Havarijný plán

Obráťte sa na nás v prípade potreby zostavenia legislatívne správnych smerníc pre havarijný plán. Havarijný plán vo vodnom hospodárstve doplníme o odborný povodňový plán.

Čítať ďalej

Karta bezpečnostných údajov

Profesionálne pripravíme KBÚ – karty bezpečnostných údajov, ktoré potrebujete pre určité výrobky s obsahom chemikálií (zmesi). Kedy je nutné ich mať a čo vám ponúkame?

Čítať ďalej

Certifikácia kozmetických výrobkov

Ponúkame vám poradenské služby a pomoc pri vypracovaní potrebnej dokumentácie pre uvádzanie kozmetických produktov na trh u nás i v EÚ. Čo všetko to obnáša?

Čítať ďalej

Likvidácia chemikálií a azbestu

Zabezpečíme pre vás komplexné služby likvidácie odpadových chemikálií (vrátane tých laboratórnych) a zneškodnenie nebezpečného odpadu s obsahom azbestu. Kontaktujte nás!

Čítať ďalej

Vyhlásenie o zhode CE

Ponúkame vám poradenské služby pri vypracovaní dokumentácie a vyhlásenia o zhode pred uvedením výrobkov na trh. Čo všetko certifikácia výrobkov obnáša?

Čítať ďalej

ADR

ADR je Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečného tovaru. Dohoda bola uzatvorená 30. septembra 1957...

Čítať ďalej

Registrácia zdravotníckych pomôcok

Ponúkame vám pomoc pri vypracovaní potrebnej dokumentácie pre registráciu výrobcov zdravotníckych pomôcok so sídlom v SR. Čo všetko tento proces obnáša?

Čítať ďalej
Image

„Človek by mal byť pánom svojho životného prostredia, nie jeho otrokom. Toto je vyznám slobody."