Pomoc v oblasti odpadového hospodárstva a vodného hospodárstva

Sme rýchli, flexibilní a precízni a preto nás neváhajte kontaktovať.
Image

Odpadové hospodárstvo

Odpadové hospodárstvo je súbor činností zameraných na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti ...

Čítať ďalej

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov (KBÚ) predstavuje komplexný dokument na poskytovanie informácií príjemcom chemikálií (látok a zmesí).

Čítať ďalej

ISO 14001: 2015

Environmentálny manažérsky systém a certifikát ISO 14001 predstavuje systém riadenia spoločnosti, ktorý zohľadňuje environmentálny aspekt. Čo všetko prináša?

Čítať ďalej

EIA

EIA (Environmental Impact Assessment) je jedným z hlavných nástrojov medzinárodnej environmentálnej politiky na uskutočňovanie trvalo udržateľného rozvoja.

Čítať ďalej

Vyhlásenie o zhode CE

Ponúkame vám poradenské služby pri vypracovaní dokumentácie a vyhlásenia o zhode pred uvedením výrobkov na trh. Čo všetko certifikácia výrobkov obnáša?

Čítať ďalej

Certifikácia kozmetických výrobkov

Ponúkame vám poradenské služby a pomoc pri vypracovaní potrebnej dokumentácie pre uvádzanie kozmetických produktov na trh u nás i v EÚ. Čo všetko to obnáša?

Čítať ďalej

Havarijný plán

Havarijný plán je smernica alebo plán riadenia kritických situácií na prevádzke, ktoré vznikajú za nepredvídateľných okolností.

Čítať ďalej

ADR

ADR je Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečného tovaru. Dohoda bola uzatvorená 30. septembra 1957...

Čítať ďalej

Registrácia zdravotníckych pomôcok

Ponúkame vám pomoc pri vypracovaní potrebnej dokumentácie pre registráciu výrobcov zdravotníckych pomôcok so sídlom v SR. Čo všetko tento proces obnáša?

Čítať ďalej

Odpadové hospodárstvo

Odpadové hospodárstvo je súbor činností zameraných na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti ...

Čítať ďalej

EIA

EIA (Environmental Impact Assessment) je jedným z hlavných nástrojov medzinárodnej environmentálnej politiky na uskutočňovanie trvalo udržateľného rozvoja.

Čítať ďalej

ISO 14001: 2015

Environmentálny manažérsky systém a certifikát ISO 14001 predstavuje systém riadenia spoločnosti, ktorý zohľadňuje environmentálny aspekt. Čo všetko prináša?

Čítať ďalej

Havarijný plán

Havarijný plán je smernica alebo plán riadenia kritických situácií na prevádzke, ktoré vznikajú za nepredvídateľných okolností.

Čítať ďalej

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov (KBÚ) predstavuje komplexný dokument na poskytovanie informácií príjemcom chemikálií (látok a zmesí).

Čítať ďalej

Certifikácia kozmetických výrobkov

Ponúkame vám poradenské služby a pomoc pri vypracovaní potrebnej dokumentácie pre uvádzanie kozmetických produktov na trh u nás i v EÚ. Čo všetko to obnáša?

Čítať ďalej

Vyhlásenie o zhode CE

Ponúkame vám poradenské služby pri vypracovaní dokumentácie a vyhlásenia o zhode pred uvedením výrobkov na trh. Čo všetko certifikácia výrobkov obnáša?

Čítať ďalej

ADR

ADR je Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečného tovaru. Dohoda bola uzatvorená 30. septembra 1957...

Čítať ďalej

Registrácia zdravotníckych pomôcok

Ponúkame vám pomoc pri vypracovaní potrebnej dokumentácie pre registráciu výrobcov zdravotníckych pomôcok so sídlom v SR. Čo všetko tento proces obnáša?

Čítať ďalej
Image

Čo je to odpadové hospodárstvo?

Odpadové hospodárstvo je súbor činností zameraných na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a na nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Havarijný plán

Havarijný plán je smernica alebo plán riadenia kritických situácií na prevádzke, ktoré vznikajú za nepredvídateľných okolností. Cieľom havarijného plánovania je predovšetkým ochrana života a zdravia ľudí, ochrana prírody a životného prostredia, ako aj ochrana kultúrnych hodnôt a majetku.

Image
Image

EIA - Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

EIA (Environmental Impact Assessment) je jedným z hlavných nástrojov medzinárodnej environmentálnej politiky na uskutočňovanie trvalo udržateľného rozvoja.

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA v Slovenskej republike upravuje zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Účelom posudzovania je predovšetkým zabezpečiť vysokú úroveň ochrany životného prostredia.

Image

„Človek by mal byť pánom svojho životného prostredia, nie jeho otrokom. Toto je vyznám slobody."