Aktuality

Image
2023-03-05

Ako správne nakladať s odpadmi?

Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania a zahŕňa aj konanie obchodníka alebo sprostredkovateľa.
čítať ďalej

Image
2023-01-28

Potrebuje pomôcť s ohlásením o vzniku odpadu a nakladaním s ním za rok 2022?

Ste tu správne a radi Vám s tým pomôžeme! Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva držiteľ odpadu, sprostredkovateľ a obchodník na tlačive, ktorého vzor je uvedený ...
čítať ďalej

Ponúkame komplexné riešenie odpadového hospodárstva a vodného hospodárstva