Prečo certifikovať výrobky?

Požiadavka na certifikáciu je pri mnohých výrobkoch v EÚ povinná. Existuje však aj možnosť dobrovoľnej certifikácie. Certifikácia výrobkov nezávislými certifikačnými orgánmi overuje, či výrobky spĺňajú požadované štandardy a technické normy. Deklaruje tak ich kvalitu a vytvára jedinečnú konkurenčnú výhodu na trhu. Výrobky s príslušnými certifikátmi jednoznačne zvyšujú dôveru u zákazníkov, obchodníkov a partnerov.

Image

Aké výrobky certifikujeme?


Certifikácia výrobkov je dôležitá a využívaná v mnohých odvetviach. My sa zameriavame na certifikáciu rôznych výrobkov ako sú napríklad hračky pre deti, plastové výrobky, certifikácia stavebných výrobkov a mnoho rôznych iných výrobkov.

Ďalej je to certifikácia potravinárskych výrobkov, ktorá zabezpečuje, že potraviny budú bezpečné na konzumáciu a spĺňajú príslušné hygienické normy.

Výhody certifikácie výrobkov


 • splnenie zákonom stanovených technických a iných noriem a predpisov,

 • potvrdenie kvality výrobku príslušným certifikátom,

 • potvrdenie zdravotnej nezávadnosti výrobku,

 • konkurenčná výhoda na trhu,

 • zvýšenie prestíže výrobku a výrobcu,

 • vyššia dôvera zákazníka,

 • vyššia dôvera odberateľov a obchodných partnerov,

 • využitie pri riešení sporov z reklamácií.

Image
Image

Čo vám ponúkame?

Svetový obchod napreduje a spotrebitelia majú prístup k rôznorodému sortimentu výrobkov z rôznych krajín. Certifikácia pomáha zabezpečiť kontrolu, že výrobky spĺňajú medzinárodné štandardy a zákonné požiadavky. My vám v tomto smere ponúkame naše služby:

 • analýza vašich požiadaviek na certifikáciu,

 • poradenstvo v danej problematike,

 • zabezpečenie procesu certifikácie,

 • realizácia certifikácie.

Potrebujete na túto tému poradiť alebo priamo službu objednať?