Potrebuje pomôcť s ohlásením o vzniku odpadu a nakladaním s ním za rok 2022?

Ste tu správne a radi Vám s tým pomôžeme!
Image

O čom hovorí Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním?

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva držiteľ odpadu, sprostredkovateľ a obchodník na tlačive, ktorého vzor je uvedený VZOR 1, ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatných odpadov. Ak ide o vznik odpadov uvedených v xxx, Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním sa podáva bez ohľadu na ich množstvo.

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním sa podáva za obdobie kalendárneho roka do 28. februára nasledujúceho roka príslušnému okresnému úradu; ak ide o mobilné zariadenie na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov, príslušnému okresnému úradu v sídle kraja podľa miesta nakladania s odpadom.

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním držiteľ odpadu, sprostredkovateľ a obchodník uchováva v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe päť rokov.

Naša firma Envirotree.sk Vám pomôže s podávaním ,,Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaním s ním“. Odošlite kontaktný formulár a my sa s Vami spojíme.

Ponúkame komplexné riešenie odpadového hospodárstva a vodného hospodárstva